Welcome to our free workshops

Using Data as a Strategic Resource

We are now running 3 workshops where we will use real data and examples. You have the opportunity to not just watch the workshop but to get involved and we will work on your business. Each workshop has a theme but they are all about using Data for business growth. Our objective is to share knowledge and also to help you to feel confident on what you need to do next.

Participation is free as part of the Tillväxtverket funded project run in conjunction with Packbridge.

Select which workshop you would like to attend or attend all 3.

Click here to select your workshop

Participation is FREE and financed by Tillväxtverket. This project is managed in co-operation with Digital Scorecard, Kunskapspartner och Packbridge.

For Swedish click here

Join us at our data workshops

Each workshop runs for 2 hours

USING ADVERTISING & MARKET DATA

Using real data we will go through examples of using Advertising Data that we are finding for businesses.

We will take you through what we are finding using the 101-ads tool.

You also have the opportunity to not just watch the workshop but to get involved and we will work on your questions. At the end of this workshop you will have access to see advertising in your niche and how to use it for business decision making.

Completed - recording available

ANALYTICS & CUSTOMER DATA

Using real data from 101-funnel we will go through examples of using Analytics and Customer Data.

You also have the opportunity to see what we are finding and using examples we show why setting up analytics is vital.

We will also share a model for how to work with analytics in an easier way. At the end of this workshop you will have a method to use Analytics for business growth. You will feel confident on what you need to do next.

12th Oct 2021 (kl 10 - 12)

PUTTING IT ALL TOGETHER

In this workshop we summarise the findings from the project and in working with data with SME's.

We open this workshop up for any questions that you may have from the work you are doing. This workshop will be open in style for questions and clarifications. We will also leave you with a summary of actions you can take based on what we are finding with other companies.

This will be a Q&A style and action planning.

19th Oct 2021 (kl 14 - 16)

ALL THREE WORKSHOPS

You are very welcome to attend all 3 workshops. If you sign up here you will also have access to view them later in case you miss one. It is often good to spend some time on this topic and this is why we have 3 workshops over 3 weeks. Any questions you come up with between workshops can be raised to help you with implementation.

Click here to register here for all 3 workshops

Välkommen till våra kostnadsfria workshops!

Data as a Strategic Resource

Välkommen till våra 3 workshops där vi utgår från verklig data och aktuella exempel. Varje workshop har ett eget tema men alla handlar om att använda data för att utvecklas och växa. Vår utgångspunkt är att dela med oss av vår kunskap så att du känna dig säker på vad du behöver göra härnäst. Deltagandet är utan kostnad och finansieras av Tillväxtverket.

Välj vilken workshop du vill delta i eller gå alla 3.

Deltagandet är utan kostnad och finansieras av Tillväxtverket. Det drivs i samarbete med Digital Scorecard, Kunskapspartner och Packbridge

Anmäl dig till våra workshops

Varje workshop tar 2 timmar

ANNONS & MARKNADSDATA

Här utgår vi från verklig data och går igenom exempel på hur man kan använda sig av marknads- och annonsdata, inklusive information om konkurrenter och branschen i sin helhet. Vi diskuterar fram vilken data som är viktig och hur man drar slutsatser.

Completed - Recording Available

ANALYTICS & KUNDDATA

Med hjälp av verklig data kommer vi att gå igenom exempel på användning av Analytics och kunddata. I slutet av denna workshop kommer du att ha bättre förståelse för hur man kan använda Analytics för att utvecklas och växa och vad man ska lägga vikt vid.

12th Oct 2021 (kl 10 - 12)

FÅ ALLT ATT FALLA PÅ PLATS

I denna session sammanfattar vi resultaten från samtliga workshops och seminarier och fördjupar oss ytterligare i Data som strategisk resurs. Vi lämnar öppet för frågor och avslutar med att ge dig en övergripande plan för hur du kan gå vidare på egen hand.

19th Oct 2021 (kl 14 - 16)

ALLA TRE WORKSHOPS

Du är varmt välkommen att anmäla dig till alla tre seminarierna. Om du tror att detta är av värde för någon annan, kan du också anmäla andra. Vår erfarenhet är att det kan vara en fördel att vara mer än en från samma företag och att detta underlätta implementeringen.

Vi som leder dig

Lär dig mer om att utnyttja data som en strategisk resurs

SFffffd

EDWARD NUGENT - DIGITAL SCORECARD - DUBLIN

Expert på digitalisering med över 20 års erfarenhet

GIVI KOKAIA - KUNSKAPSPARTNER - LUND

Strategikonsult och expert facilitator

Projektet är finansierat av Tillväxtverket. Seminarium hålls av experter inom digital strategi Kunskapspartner i Lund och Digital Scorecard från Dublin

Digital Scorecard - copyright | 2021